Kolekcja

Muzeum w swoich zbiorach prezentuje najpopularniejsze maszyny do grania sprzed kilkunastu-kilkudziesięciu lat. Do dyspozycji zwiedzających oddane są:

Commodore 64
Amiga 500
Atari 2600 (NTSC)
Atari 65XE
Intellivision
NES
SNES
Nintendo 64 (eur)
Nintendo 64 (jp)
Nintendo GameCube (eur)
Nintendo GameCube (jp)
Sega Master System II
Sega Mega Drive
Sega Mega Drive II
PONG (klon)
Philips Videopac G7000
Philips CDi
Vectrex
Pecety z WIN XP spięte w sieć
Wszystkie ww. urządzenia są przygotowane do grania i mają zestaw gier do samodzielnego uruchamiania.

Prezentujemy również urządzenia, które są czasowo nieinteraktywne (będą kierowane do serwisu)

Atari 1040STFM
Apple Macintosh Classic
ZX Spectrum
Ameprod TVG-10

W zbiorach posiadamy również kilkaset archiwaliów dzięki którym można cofnąć się o kilkanaście-kilkadziesiąt lat:

Amigowiec
10-11/1992

Magazyn Amiga CD
04/97

Magazyn Amiga
12/93
9/94
10/94
12/94
1/95
2/95
3/95
4/95
5/95
6/95
7/95
8/95
9/95
10/95
11/95
12/95
1/96
2/96
3/96
4/96
5/96
6/96
7/96
8/96
9/96
10/96
11/96
12/96
1/97
2/97
3/97
4/97
5/97
6/97
7/97
8/97
9/97
10/97
11/97
12/97
1/98
2/98
3/98
4/98
5/98
7/98
8/98
9/98
1/99
5/99
7/99

Secret Service
3/93
5/93
1/94
2/94
3/94
4/94
5/94
6/94
7-8/94
9/94
10/94
11/94
12/94
1/95
4/95
6/95
7-8/95
9/95
10/95
11/95
12/95
1/96
2/96
3/96
4/96
5/96
6/96
7-8/96
9/96
10/96
11/96
12/96
1/97
2/97
3/97
4/97
5/97
6/97
7-8/97
9/97
10/97
11/97
12/97
01/98
02/98
06/98
7-8/98
10/98
12/98
01/99
02/99
03/99
04/99
05/99
06/99
7-8/99

Commodore & Amiga
02/1992
03/1992
04/1992
06/1992
07/1992
08/1992
12/1992
01/1993
02/1993
03/1993
04/1993
05/1993
06/1993
07/1993
08/1993
09/1993
10/1993
11/1993
12/1993
01/1994
02/1994
03/1994
05/1994
08/1994
12/1994

Top Secret
1
4
5
6
8
9
10/3.
11/4.
12/5.
13/6.
15/2.
16/3.
17/4.
20/7.
22/1.
24/3.
25/4.
27/6.
28/7.
29/8.
31/10.
32/11.
33/12.
34/1.
36/3.

Bajtek
specjalny
135 – specjalny