Kolekcja

Muzeum w swoich zbiorach prezentuje najpopularniejsze maszyny do grania sprzed kilkunastu-kilkudziesięciu lat. Do dyspozycji zwiedzających oddane są:

 • Commodore 64
 • Amiga 500
 • Atari 2600 (NTSC)
 • Atari 65XE
 • Intellivision
 • NES
 • SNES
 • Nintendo 64 (eur)
 • Nintendo 64 (jp)
 • Nintendo GameCube (eur)
 • Nintendo GameCube (jp)
 • Sega Master System II
 • Sega Mega Drive
 • Sega Mega Drive II
 • PONG (klon)
 • Philips Videopac G7000
 • Philips CDi
 • Vectrex
 • Pecety z WIN XP spięte w sieć

Wszystkie ww. urządzenia są przygotowane do grania i mają zestaw gier do samodzielnego uruchamiania.

Prezentujemy również urządzenia, które są czasowo nieinteraktywne (będą kierowane do serwisu)

 • Atari 1040STFM
 • Apple Macintosh Classic
 • ZX Spectrum
 • Ameprod TVG-10

W zbiorach posiadamy również kilkaset archiwaliów dzięki którym można cofnąć się o kilkanaście-kilkadziesiąt lat:

Amigowiec
10-11/1992

Magazyn Amiga CD
04/97

Magazyn Amiga
12/93
9/94
10/94
12/94
1/95
2/95
3/95
4/95
5/95
6/95
7/95
8/95
9/95
10/95
11/95
12/95
1/96
2/96
3/96
4/96
5/96
6/96
7/96
8/96
9/96
10/96
11/96
12/96
1/97
2/97
3/97
4/97
5/97
6/97
7/97
8/97
9/97
10/97
11/97
12/97
1/98
2/98
3/98
4/98
5/98
7/98
8/98
9/98
1/99
5/99
7/99

Secret Service
3/93
5/93
1/94
2/94
3/94
4/94
5/94
6/94
7-8/94
9/94
10/94
11/94
12/94
1/95
4/95
6/95
7-8/95
9/95
10/95
11/95
12/95
1/96
2/96
3/96
4/96
5/96
6/96
7-8/96
9/96
10/96
11/96
12/96
1/97
2/97
3/97
4/97
5/97
6/97
7-8/97
9/97
10/97
11/97
12/97
01/98
02/98
06/98
7-8/98
10/98
12/98
01/99
02/99
03/99
04/99
05/99
06/99
7-8/99

Commodore & Amiga
02/1992
03/1992
04/1992
06/1992
07/1992
08/1992
12/1992
01/1993
02/1993
03/1993
04/1993
05/1993
06/1993
07/1993
08/1993
09/1993
10/1993
11/1993
12/1993
01/1994
02/1994
03/1994
05/1994
08/1994
12/1994

Top Secret
1
4
5
6
8
9
10/3.
11/4.
12/5.
13/6.
15/2.
16/3.
17/4.
20/7.
22/1.
24/3.
25/4.
27/6.
28/7.
29/8.
31/10.
32/11.
33/12.
34/1.
36/3.

Bajtek
specjalny
135 – specjalny